[SHOP] ผลงานหนังสือ @iczz ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

[SHOP] ผลงานหนังสือ @iczz ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

ลำดับที่ 1. หนังสือ #mottoTH Vol.1

“เพราะโลกมันกว้าง คนข้างๆจึงสำคัญ”

โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

ราคา 220 บาท + EMS 50 บาท

.

รายละเอียดหนังสือ

คำสร้างใจบันดาลแรง คำคม 365 คำ สำหรับ 365 วัน

.

สั่งหนังสือ คลิก Line ID :: @iczzLecturer

.

หนังสือ #mottoTH Vol.1

ลำดับที่ 2. หนังสือ #mottoTH Vol.2

“ใจบันดาลแรง สำคัญกว่า แรงบันดาลใจ”

โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

มีปกให้เลือก 8 สี เนื้อหาข้างในเหมือนกัน

ราคาเล่มละ 220 บาท + EMS 50 บาท

ราคาเซตละ 1,600 บาท (8 เล่ม)

.

รายละเอียดหนังสือ

คำสร้างใจบันดาลแรง คำคม 365 คำ สำหรับ 365 วัน

.

สั่งหนังสือ คลิก Line ID :: @iczzLecturer

.

หนังสือ #mottoTH Vol.2 หนังสือ #mottoTH Vol.2

ลำดับที่ 3. หนังสือ #mottoTH Vol.3

“สิ่งที่เราตามหา อยู่เคียงข้างเรามาตลอด”

โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

มีปกให้เลือก 8 สี เนื้อหาข้างในเหมือนกัน

ราคาเล่มละ 220 บาท + EMS 50 บาท

ราคาเซตละ 1,600 บาท (8 เล่ม)

.

รายละเอียดหนังสือ

คำสร้างใจบันดาลแรง คำคม 365 คำ สำหรับ 365 วัน

.

สั่งหนังสือ คลิก Line ID :: @iczzLecturer

.

หนังสือ #mottoTH Vol.3 width=หนังสือ #mottoTH Vol.3

ลำดับที่ 4. หนังสือ #mottoTH Vol.4

“เคยแพ้แต่ไม่เคยยอมแพ้”

โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

มีปกให้เลือก 8 สี เนื้อหาข้างในเหมือนกัน

ราคาเล่มละ 220 บาท + EMS 50 บาท

ราคาเซตละ 1,600 บาท (8 เล่ม)

.

รายละเอียดหนังสือ

คำสร้างใจบันดาลแรง คำคม 365 คำ สำหรับ 365 วัน

.

สั่งหนังสือ คลิก Line ID :: @iczzLecturer

.

หนังสือ #mottoTH Vol.4 width=

ลำดับที่ 5. หนังสือ #DNAjournal1

“Colon and Curve”

โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

ราคาเล่มละ 250 บาท + EMS 50 บาท

.

สั่งหนังสือ คลิก Line ID :: @iczzLecturer

.

หนังสือ #DNAjournal1

รายละเอียดหนังสือ

20 บทความวิชาการด้าน Digital Marketing ที่อ่านง่าย ใช้งานได้จริง

จัดทำเพื่ออธิบายต่อยอดข้อมูลการบรรยายของวิทยากร

ในหลักสูตร #DNAbySPU รุ่นที่ 1

โดยดึงประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจของวิทยากร ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น

มิใช่เนื้อหาทั้งหมดที่วิทยากรบรรยาย

นำมาเขียนในเชิงวิชาการ อธิบายต่อยอดเนื้อหานั้นๆ เชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีทางด้านการตลาด เทคโนโลยี ดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม อนาคตศาสตร์ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในประเด็นที่น่าสนใจของวิทยากรได้ชัดเจน ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้งานได้จริงสอดคล้องกับตนเอง รวมถึงเป็นการบริการทางวิชาการของทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ศึกษาได้ด้วยตนเอง

.

ลำดับที่ 6. หนังสือ #DNAjournal2

#itsyouYOU

โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

มีปกให้เลือก 2 แบบ เนื้อหาข้างในเหมือนกัน

ราคาเล่มละ 250 บาท + EMS 50 บาท

.

สั่งหนังสือ คลิก Line ID :: @iczzLecturer

.

หนังสือ #DNAjournal2 #itsyouYOU โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสส width=

รายละเอียดหนังสือ

20 บทความวิชาการด้าน Digital Marketing ที่อ่านง่าย ใช้งานได้จริง

จัดทำเพื่ออธิบายต่อยอดข้อมูลการบรรยายของวิทยากร

ในหลักสูตร #DNAbySPU รุ่นที่ 2

โดยดึงประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจของวิทยากร ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น

มิใช่เนื้อหาทั้งหมดที่วิทยากรบรรยาย

นำมาเขียนในเชิงวิชาการ อธิบายต่อยอดเนื้อหานั้นๆ เชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีทางด้านการตลาด เทคโนโลยี ดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม อนาคตศาสตร์ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในประเด็นที่น่าสนใจของวิทยากรได้ชัดเจน ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้งานได้จริงสอดคล้องกับตนเอง รวมถึงเป็นการบริการทางวิชาการของทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ศึกษาได้ด้วยตนเอง
.

หนังสือ #DNAjournal2 #itsyouYOU โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

ลำดับที่ 7. หนังสือ #DNAjournal3

#TheGLITCH “ที่ภาพเบลอหรือเธอไม่ชัดเจน”

โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

มีปกให้เลือก 2 แบบ เนื้อหาข้างในเหมือนกัน

ราคาเล่มละ 250 บาท + EMS 50 บาท

.

สั่งหนังสือ คลิก Line ID :: @iczzLecturer

.

หนังสือ #DNAjournal3 #TheGLITCH

รายละเอียดหนังสือ

20 บทความวิชาการด้าน Digital Marketing ที่อ่านง่าย ใช้งานได้จริง

จัดทำเพื่ออธิบายต่อยอดข้อมูลการบรรยายของวิทยากร

ในหลักสูตร #DNAbySPU รุ่นที่ 2

โดยดึงประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจของวิทยากร ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น

มิใช่เนื้อหาทั้งหมดที่วิทยากรบรรยาย

นำมาเขียนในเชิงวิชาการ อธิบายต่อยอดเนื้อหานั้นๆ เชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีทางด้านการตลาด เทคโนโลยี ดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม อนาคตศาสตร์ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในประเด็นที่น่าสนใจของวิทยากรได้ชัดเจน ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้งานได้จริงสอดคล้องกับตนเอง รวมถึงเป็นการบริการทางวิชาการของทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ศึกษาได้ด้วยตนเอง

.

หนังสือ #DNAjournal3 #TheGLITCH

🙂

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น