ก้าวต่อไปของการตลาด (What’s Next For Marketing) Professor Philip Kotler

ก้าวต่อไปของการตลาด (What’s Next For Marketing) Professor Philip Kotler

บทสัมภาษณ์ของ Philip Kotler ศาสตราจารย์ด้าน International Marketing ที่ Kellogg School of Management, Northwestern University

Philip Kotler ได้ให้สัมภาษณ์กับ Forbes ในประเด็นเรื่องก้าวต่อไปของการตลาด

โดยมองว่า AI จะเข้ามามีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารด้านการตลาด (Chief Marketing Officer) จำเป็นต้องจ้างคนที่มีความสามารถในด้าน AI เข้ามาช่วยเหลือ

นอกจากนั้น Philip Kotler ตั้งข้อสังเกตว่าการตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตในประเด็นสำคัญ คือ

1) Internet, Mobile และ Social Media มีบทบาทในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภค

2) บริษัทให้ความสนใจกับการสร้างลูกค้าที่มีความผูกพันในระยะยาวผ่านการออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า เพราะบริษัทจะประสบความสำเร็จเมื่อลูกค้ากลายเป็นคนที่โฆษณาสินค้าให้

3) การบริหารเริ่มให้ความสำคัญกับการให้บริการเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดี

4) เป้าหมายสำคัญของนักการตลาด คือ การสร้างตราสินค้าที่ประสบความสำเร็จ และสามารถทำตามแผนที่สอดคล้องกับผลตอบแทนของค่าใช้จ่ายด้านการตลาด

รายละเอียดของบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ตาม link นี้ครับ

https://www.forbes.com/sites/paultalbot/2018/09/12/philip-kotler-on-whats-next-for-marketing/#71f5f64a4bab

Philip Kotler (Northwestern University) What's Next For Marketing
Philip Kotler (Northwestern University) What’s Next For Marketing

Philip Kotler (Northwestern University) What's Next For Marketing

Philip Kotler (Northwestern University) What’s Next For Marketing

Philip Kotler (Northwestern University) What's Next For Marketing

Philip Kotler (Northwestern University) What’s Next For Marketing

Via ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น