[Review Start Up] by #DigitalJam2016 EP.13 #Golfdigg

golfdigg_0.jpg

[Review Start Up] by #DigitalJam2016 EP.13 #Golfdigg

Golfdigg.com
GolfDigg is the best golf deal
เป็นบริการจองสนามกอล์ฟในราคาสุดพิเศษ ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 80%รูปแบบในการจองสนามกอล์ฟ คือ จองล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน ในราคา Last Minute Booking

คนตีกอล์ฟอยากตีกอล์ฟอยู่ Golfdigg จึงเข้ามาช่วยทำให้คนตีกอล์ฟได้บ่อยขึ้น โดยมีแนวคิดในการช่วยแก้ปัญหาให้สนามกอล์ฟที่มีศักยภาพในการรองรับเหลือ นำมาทำราคา Last Minute Booking ขายให้นักกอล์ฟในราคาพิเศษ ซึ่งราคาจะถูกกว่าราคาหน้าสนาม ถูกกว่าจองผ่าน Agency แต่จะสูงกว่าราคา Member

#Golfdigg มีความพิเศษ คือ ปกติคนตีกอล์ฟจะตีสนามทหารเนื่องจากราคาถูกกว่าสนามเอกชน แต่หากจองกับ Golfdigg ในราคาเทียบเท่ากัน สามารถตีที่สนามเอกชนได้เลย
สิ่งที่ Golfdigg สอดคล้องการนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในด้าน Sport tourism ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางจากกีฬา และสามารถการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุน StartUp ไทย เชื่อมโยงสู่ #TourismGateway

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น