รีวิวเที่ยว Newyork USA EP.8/10 :: Newyork USA 101 Top things to do in Newyork USA @iczz #iczzNewyork

รีวิวเที่ยว Newyork USA :: Newyork USA 101 Top things to do in Newyork USA EP.8/10 @iczz #iczzNewyork

#CentralPark

#HumanofNewyork

#WoodyburyCommonPremiumOutlet

#FifthAvenue

#KangHoDongBaekjeong

#TimeSquare

#Newyork

#USA

Day 8 :: 7 May 2016

#iczzNewYork Good Morning NewYork 🙂 6.06 am วิ่งลัดเลาะ #CentralPark อากาศดีที่ 9 องศา

.

#iczzNewYork :: Human of Newyork #NewYork

.

#iczzNewYork :: Human of Newyork #NewYork

.

#iczzNewYork :: Human of Newyork #NewYork

.

#iczzNewYork :: Human of Newyork #NewYork

.

#iczzNewYork :: Human of Newyork #NewYork

.

#iczzNewYork :: Human of Newyork #NewYork

.

#iczzNewYork :: Human of Newyork #NewYork

.

#iczzNewYork ซื้อตั๋วรถมาที่ #WoodyburyCommonPremiumOutlet อยู่เกือบทั้งวัน

.

#iczzNewYork …Wait…

ขากลับจาก #WoodyburyCommonPremiumOutlet เข้าเมือง

.

#iczzNewYork Genaral William Tecumseh Sherman

.

#iczzNewYork Apple Store,Fifth Avenue

.

#iczzNewYork #Streetfoodgoodtaste กลับมาซ้ำรอบ 2 Kang Ho Dong Baekjeong #KoreanTown

.

#iczzNewYork #TimeSquare 🙂 00.39 am

.

#iczzNewYork #TimeSquare พี่ๆกระตุกนมเป็นว่าเล่น

.

Location ดูจาก instagram @iczz #iczzNewyork

.

ถ่ายโดย @iczz #iPhone7Plus

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น