[Review Start Up] by #DigitalJam2016 EP.17 #SkillLane

s__30982264

[Review Start Up] by #DigitalJam2016 EP.17 #SkillLane

#SkillLane (www.SkillLane.com) คือเว็บไซต์คอร์สเรียนออนไลน์สำหรับคนทำงาน ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าของอาชีพ หรือต้องการเรียนรู้วิธีการการประกอบอาชีพเสริมและงานอดิเรกต่างๆ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าที่ไหน และเมื่อไร ก็ได้ ทำให้การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด

ปัจจุบัน มีหลักสูตรออนไลนด้านต่างๆ เช่น การเงิน/การลงทุน, ธุรกิจ, การตลาด, Tech Start up, พัฒนาตัวเอง, คอมพิวเตอร์, ถ่ายภาพ/กราฟฟิก/ออกแบบ, ภาษา, เตรียมสอบ, ไลฟ์สไตล์

สำหรับผู้ที่ต้องการทำหลักสูตร #SkillLane มีทีม Production ช่วยในการถ่าย ตัดต่อ ให้อีกด้วย

ในมุมทางด้านการท่องเที่ยว #SkillLane สามารถต่อยอดสนับสนุนการอบรมบุคลากรทางการท่องเที่ยวได้ทันที อาทิ หลักสูตรทางด้านความปลอดภัยของตำรวจท่องเที่ยว การอบรมหลักสูตรมัคคุเทศน์ และหลักสูตรในการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆ

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุน StartUp ไทย เชื่อมโยงสู่ #TourismGateway

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น