[Review Start Up] by #DigitalJam2016 EP.12 #AIRPORTELs

[Review Start Up] by #DigitalJam2016 EP.12 #AIRPORTELs

 AIRPORTELs.asia

Luggage Delivery Service #LDS

#AIRPORTELs ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของนักท่องเที่ยวให้มีเวลาในการเที่ยวและสะดวกสบายมายิ่งขึ้น ด้วยบริการส่งกระเป๋าเดินทางและสัมภาระโดยที่ไม่ต้องแบกของเอง ซึ่งเป็นการส่งระหว่าง สนามบิน โรงแรมและ Shopping Center

ช่วยแก้ปัญหาให้นักท่องเที่ยวที่ต้องมารอCheck in แต่มาถึงโรงแรมก่อน14:00ก็สามารถเริ่มทริปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องไปโรงแรมก่อนและ Check out ในวันสุดท้าย ไม่ต้องขนกระเป๋าติดตัวไปท่องเที่ยว หรือเสียเวลากลับมารับกระเป๋าที่ฝากไว้ที่โรงแรม ให้ AIRPORTELs.asia จัดส่งไปที่สนามบินได้เลย (อันนี้ชอบมาก)

ค่าบริการราคาเดียวคือ 350 บาท/ใบ (มีประกันกระเป๋าให้ด้วย) ถือว่าคุ้มค่ากับการที่เราได้เวลาในการเที่ยวเพิ่มขึ้นและรักความสะดวกสบาย

รวมถึง AIRPORTELs.asia มีเคาท์เตอร์รับฝากกระเป๋าของตัวเองที่สนามบินสุวรรณภูมิ 150 ตรม. ตอนนี้มีโครงการ Partner ที่จะช่วยทำให้บริการของโรงแรมและสถานที่นั้นๆดียิ่งขึ้น แถมมีการช่วยทำ Content Marketing และคอมมิชชั่นให้กับโรงแรมที่ร่วมเป็น Partner กับ AIRPORTELs.asia ด้วย

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุน StartUp ไทย เชื่อมโยงสู่ #TourismGateway

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น