#mottoTH คำคม แรงบันดาลใจ @iczz  (3)

“คนจะรวยจะจนขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้แรงงานของตัวเองและผู้อื่น

ความสามารถของตนเองเรามีจำกัด และการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ได้ต้องใช้แรงงานของคนอื่น” #mottoTH

บทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

#PhD #silpakorn

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น