Mind Map Theory โดย คุณภาวินี เจือติระรักษ์ และ อ.โอ่ง หลักสูตร #FEF4

สรุปโดย @iczz 
-สมองชอบสี :: ตอนนี้ปากกาสีหายไปไหนในชีวิตเรา เราจดสีเดียว ทำให้จินตนาการของเราลดลง 

-สมองเรา 100% นักวิทยาศาสตร์บอกเราใช้ 10% บางที่เราใช้แค่ 1% 

-การจดที่ดี คือ Key Concept และ Action item

-Napkin Academy www.napkinacademy.com

-Fishbone Diagram http://goo.gl/jCjdXT

-Tony Buzan www.tonybuzan.com

-Mind Map ช่วยให้ย่อยง่าย คัดแยกสิ่งที่ดีที่สุด ไม่ควรใส่รายละเอียดเยอะ เพราะเนื้อกับน้ำจะตีกัน 

-หารูปจาก Fast icon www.Fasticon.com

-Mind Map ที่มีเนื้อหาเยอะ ควรเขียนที่ตำแหน่ง 1.30 น. และ 4.30 น. เพราะเป็นเส้นที่ยาวที่สุดในสี่เหลี่ยม เป็นเส้นทแยงมุม ที่อยู่ด้านขวา เพราะเขียนได้ง่าย อยู่ในมุมที่ถนัด 

– 4 ขั้นตอนในการนำเสนอ // 1.พูดหัวข้อใหญ่ // 2.พูดหัวข้อย่อย // 3.พูดรายละเอียดสำคัญ ที่ได้เลือกก่อนแล้ว ดอกจันเลือก 5 ข้อ // 4.สรุป // ใช้เวลาพูด 1 นาที 

-Networker ไม่ใช่คนพูดเก่ง แต่เป็นคนที่ตั้งใจฟัง 

-หน้าต่างแห่งความสนใจ หากพูดจบก่อน!! ในขณะที่เค้ายังซื้อคุณอยู่ จะหยุดทำไม เรายังอยู่ในช่วงเวลาความสนใจ ใช้ 1 นาที ให้คุ้มค่า 

-Random words http://goo.gl/wIRuVu 

เอาคำนามจากดิกชั่นนารีมา 1 คำ เชื่อมโยงกับปัญหาที่เราเจอ คิดในเชิงตรง และเชิงลึก (คำนั้นสื่อถึงอะไร) สิ่งใดในโลกเกี่ยวข้องกันไม่ใช่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

สรุปบทเรียนวันนี้ Mind Map คือ จินตนาการและการเชื่อมโยง 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น