#DNAjournal EP.16 #DNAbySPU [Micro-Moments :: ช่วงเวลา ทำทันที] คุณปอ นัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์ Co-Founder and CEO ShopSpot (Thailand)

#DNAjournal EP.16 #DNAbySPU

[Micro-Moments :: ช่วงเวลา ทำทันที]

คุณปอ นัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์ Co-Founder and CEO ShopSpot (Thailand)

.

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ETDA เปิดเผยผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า ประเทศไทยมีมูลค่าอีคอมเมิร์สทั้งสิ้น 2,245,147.02 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 43.47% ของมูลค่าขายสินค้าและบริการทั้งหมด

.

แบ่งเป็นมูลค่าอีคอมเมิร์ซประเภท B2B 59.45% รองลงมาคือ มูลค่าอีคอมเมิร์ซประเภท B2C 22.72% และมูลค่าอีคอมเมิร์ซประเภท B2G 17.83% โดยอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าอีคอมเมิร์ซมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.การให้บริการที่พัก 2.การค้าปลีกและค้าส่ง 3.การผลิต

.

ข้อมูลจากทาง Google ซึ่งได้ทำการทำวิจัยผ่านทางเครื่องมือที่ชื่อ Consumer Barometer พบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทย 31% มีการซื้อของผ่านโทรศัพท์ และ 69% ใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาข้อมูลสินค้าก่อนจะตัดสินใจซื้อ ข้อมูลนี้ได้แสดงว่าในยุคปัจจุบันสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต ได้สร้างโอกาสมหาศาลให้เกือบทุกหน่วยของธุรกิจ และตอนนี้ลูกค้าไม่ได้กำลังก้าวไปสู่โลกออนไลน์ แต่ได้ไปอาศัยอยู่ในโลกออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

.

แล้ววันนี้เราได้เตรียมความพร้อมต่อโอกาสนี้แล้วหรือยัง? และเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะให้ธุรกิจของเราเข้าร่วมและสอดรับเข้ากับกระแสนี้

.

หลักสูตร #DNAbySPU ได้รับเกียรติจากคุณปอ นัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์ Co-Founder and CEO ShopSpot (Thailand) ที่มาแชร์ความรู้และประสบการณ์การทำ E-Commerce ในประเทศไทย ในหัวข้อ “E-Commerce โอกาสแห่งการลงทุนในอนาคต” สิ่งที่สำคัญคือการเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับ “ช่วงเวลา ทำทันที” (Micro-Moments) เตรียมข้อมูลเอาไว้ในช่องทางต่างๆ เมื่อลูกค้าต้องการสิ่งใด เราจะต้องไปอยู่ที่นั่น เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการในเวลาเดี๋ยวนั้นได้อย่างทันท่วงที

.

เราไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อหาข้อมูลสินค้า และถ้าสินค้าของเราไม่ไปอยู่ใน “ช่วงเวลา” นั้นล่ะก็ ปิดประตูการขายไปได้เลย เพราะลูกค้าจะไม่มีทางรู้ถึงการดำรงอยู่ของเรา ถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า เราจะต้องรีบนำพาเอาสินค้าของเราเข้าไปปรากฏอยู่ในสายตาของลูกค้าทันที หรือถ้าเราทำร้านอาหาร เราจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลแผนที่ร้านอาหารของเราจะต้องอยู่ที่นั่นทันทีที่ลูกค้าเริ่มค้นหามัน เพราะนั่นคือช่วงเวลาที่ลูกค้า “รู้สึก” อยากได้สินค้ามากที่สุด

.

Micro-Moments สามารถแยกย่อยได้เป็น 4 ช่วงเวลา คือ 1. ช่วงเวลาที่ฉันอยากรู้ (I-want-to-know Moments) 2.  ช่วงเวลาที่ฉันอยากไป (I-want-to-go Moments) 3. ช่วงเวลาที่ฉันอยากทำ (I-want-to-do Moments) 4. ช่วงเวลาที่ฉันอยากซื้อ (I-want-to-buy Moments) เนื้อหาและข้อมูลที่จะรองรับในแต่ละช่วงเวลานั้น จะไม่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมลูกค้าว่าในช่วงเวลานั้น เขาต้องการอะไร?

.

แต่สิ่งที่สำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือ การทำให้เนื้อหาหรือข้อมูลที่แสนธรรมดา กลายเป็น “เนื้อหาที่สร้างความรู้สึก” (Emotional content) เพื่อสร้างมวลอารมณ์และแรงบันดาลใจ เราต้องนำข้อมูลเก่ามาเล่าเรื่องเสียใหม่ แต่ไมใช่เล่าให้ลูกค้า “ฟัง” เฉยๆ แต่เราต้องเล่าอย่างมีชั้นเชิงเพื่อให้ลูกค้า “รู้สึก”

.

จงฉกฉวยช่วงเวลานั้นไว้ เพราะช่วงเวลานั้นอาจจะปรากฏแค่ครั้งเดียว และไม่มีอีกต่อไป – นิรนาม

Seize the moment because some opportunity doesn’t come twice. -Anonymous

🙂

อ้างอิง : https://www.etda.or.th/content/value-of-e-commerce-survey-2016.html/ https://www.thinkwithgoogle.com/infographics/4-new-moments-every-marketer-should-know.html

.

.

#DNAbySPU2

“IT’S COMING”

.

#DNAbySPU รุ่น 2 [Register NOW]

ยังไม่เปิด แต่หากสนใจลงชื่อไว้ก่อนที่นี่เลย

http://www.DNAbySPU.com/DNAbySPU2.html

.

หมายเหตุ

1. #DNAjournal จัดทำเพื่ออธิบายต่อยอดข้อมูลการบรรยายของ Speaker ในหลักสูตร #DNAbySPU

2. ข้อมูล EP.16 ต่อยอดจากการบรรยาย ของคุณปอ นัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์ Co-Founder and CEO, ShopSpot (Thailand) ที่มาแชร์ความรู้และประสบการณ์การทำ E-Commerce ในประเทศไทย ในหัวข้อ “อีคอมเมิร์ซ โอกาสแห่งการลงทุนในอนาคต”

#Speaker #DNAbySPU 4 March 2017

.

.

จัดทำโดย หลักสูตร #DNAbySPU :: Digital Network Advantage , Digital Business Management Department, Sripatum Business School, #SPU

www.DNAbySPU.com

ใช้ #DigitalMarketing เพื่อให้เกิดภาพจำ และเป็น DNA ของตัวเอง

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น