#DNAjournal EP.0 #DNAbySPU [Colon and Curve’s Journey] ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์  ผู้อำนวยการหลักสูตร DNAbySPU.com

#DNAjournal EP.0 #DNAbySPU

[Colon and Curve’s Journey]

ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์  ผู้อำนวยการหลักสูตร DNAbySPU.com

.

.

“A journey of a thousand miles begins with a single step.”

การเดินทางที่ยิ่งใหญ่ มีจุดเริ่มต้นจากก้าวแรก (ขงจื้อ)

.

.

พวกเราทุกคนล้วนอยากจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล เปิดบริษัทที่ยิ่งใหญ่เหนือใคร หรือเขียนหนังสือติดอันดับขายดี เราอยากสร้างความฝันที่เรามี ให้ทิ้งรอยไว้ที่จักรวาล

.

.

เราทุกคนต้องเคย “ฝัน” ว่าผลิตภัณท์ของเราจะต้องเป็นที่ต้องการจากทั่วโลกในระยะเวลาที่รวดเร็ว บริษัทของเราที่เพิ่งเปิดจะมีนักลงทุนต่อแถวกันเพื่อนำเงินมากองให้เรา หรือสินค้าที่เราทำจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัย

.

.

แต่เมื่อเราลื่มตาตื่นจากฝัน เราจะเห็นว่าความจริงไม่สวยงามเท่าจินตนาการเลย

.

.

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด คนจากทั่วโลกแข่งกันพัฒนา “เครื่องทุ่นแรงทางดิจิทัล” ให้มีความรวดเร็วที่สุด ซึ่งอัตราความเร็วนั้นมากกว่าที่เราจะเข้าใจ เราจึงโอบรับเทคโนโลยีนั้นไว้อย่างงงๆ เพราะลึกๆแล้วเราเชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำให้เราถึงฝันได้เร็วและง่ายดาย เพราะเทคโนโลยี “เก่ง” กว่าเรา และจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ในชั่วเวลาข้ามคืน

.

.

กุหลาบที่งดงามย่อมจะมีหนามที่แหลมคม

ความงดงามดอกกุหลาบย่อมเชิญชวนให้ผู้คนอยากหามาไว้ในครอบครอง

แต่หนามที่แหลมคมก็ทำอันตรายให้แก่ผู้ครอบครองได้เช่นกัน

.

.

เครื่องมือทางดิจิทัลก็เช่นกัน ถ้าเราใช้อย่างมีถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ย่อมจะสร้างผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง แต่ถ้าเราใช้อย่างไม่รู้จุดประสงค์และไร้จุดหมาย เครื่องมือทางดิจิทัลจะเอื้อมมือออกมาปิดตาเรา ทำให้เรามองไม่เห็นความจริง และจะจองจำเราจากการเติบโต

.

.

ดังนั้นเราจะป้องกันความเข้าใจผิดในเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างไร ?

.

.

จึงเป็นที่มาของ หลักสูตร #DNAbySPU – Digital Network Advantage หลักสูตรพัฒนาพันธุกรรมทางความคิด โดย สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีพลวัตในยุคปัจจุบัน โดยใช้ Digital Marketing เพื่อให้เกิดภาพจำ และเป็น DNA ของตัวเอง

.

.

ที่ผ่านมาเรามักจะคิดว่า Digital marketing คือการทำโฆษณาผ่าน Social media เท่านั้น แต่จริงๆแล้ว Social media นั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของกระบวนการเท่านั้น กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มถึงจบกระบวนการ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน

.

.

เริ่มต้นที่ “Awareness” เราสามารถใช้ Social media เป็นเครื่องมือในการสร้างความรับรู้ ขั้นตอนต่อมาคือ “Interest” ในขั้นตอนนี้เราจะใช้ Website, Blog และการรีวิวในรูปแบบต่างๆ เพื่อปลุกเร้าให้ลูกค้ามีความต้องการและหันมาสนใจในสินค้าของเรา  ขั้นตอนต่อมาคือ“Desire” เมื่อลูกค้ารู้และสนใจสินค้าแล้ว คำถามคือทำอย่างไรให้ลูกค้าปรารถนา ? ซึ่งทั้ง 3 ขั้นตอนจะนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือ “Action”

.

.

อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติของเครื่องมือดิจิทัลมีสิ่งที่เหนือกว่าเครื่องมืออื่นๆคือ “การเก็บข้อมูล” ซึ่งถ้าเราทำการเชื่อมโยงเครื่องมือต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างพอดี ภายใต้กรอบของจุดประสงค์ที่ชัดเจน เราจะได้ Data science หรือ การนำข้อมูลตัวเลขมาแปลงให้เป็นอารมณ์มนุษย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่สิ่งที่มีค่าที่สุดในการทำธุรกิจ

.

.

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเราจากความมืดบอดในเครื่องมือดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงเราเข้ากับเครื่องมือต่างๆ และนำข้อมูลที่ได้ไปตอบสนองเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ

.

.

และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างมูลค่าจากพื้นฐาน DNA ของตัวเราเองให้เราเติบโตได้อย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่ใช่การสร้างจรวดที่ซับซ้อน เราทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆ แค่เพียงนำสิ่งธรรมดารอบตัวมาจัดเรียงเสียใหม่ สิ่งนั้นจะสร้างความหมายใหม่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

.

.

สัญลักษณ์ Colon : และสัญลักษณ์ Curve )

เมื่อวางอยู่ต่างที่กันบนคีย์บอร์ดก็เป็นแค่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ธรรมดา

แต่ถ้าเรานำมาจัดเรียงใหม่ให้อยู่ด้วยกันเสียใหม่ 🙂

สัญลักษณ์ทั้งสองจะถูกแปรสภาพจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ไปสู่สัญลักษณ์ที่แสดงอารมณ์และความรู้สึก

.

.

เพราะสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้…ขอเพียงหาความมหัศจรรย์ในตัวเราให้เจอ

และเราเชื่อว่าความเป็นตัวของตัวเอง โดยนำสิ่งที่มองเห็นแต่มองข้ามไป

มาสร้างคุณค่าใหม่ให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดแล้ว

.

.

#itsyouYOU 🙂

.

.

#DNAbySPU2

“IT’S COMING”

.

#DNAbySPU รุ่น 2 [Register NOW]

ยังไม่เปิด แต่หากสนใจลงชื่อไว้ก่อนที่นี่เลย

http://www.DNAbySPU.com/DNAbySPU2.html

.

หมายเหตุ

1. #DNAjournal จัดทำเพื่ออธิบายต่อยอดข้อมูลการบรรยายของ Speaker ในหลักสูตร #DNAbySPU

2. ข้อมูล EP.0 ต่อยอดจากการบรรยาย ของ ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้อำนวยการหลักสูตร DNA – Digital Network หลักสูตรพัฒนาพันธุกรรมทางความคิด เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีพลวัตในยุคปัจจุบัน กล่าวแนะนำหลักสูตรให้กับผู้เรียนเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจก่อนใช้ชิวิตร่วมกันอีก 10 สัปดาห์

#Speaker #DNAbySPU 25 February 2017

.

.

จัดทำโดย หลักสูตร #DNAbySPU :: Digital Network Advantage , Digital Business Management Department, Sripatum Business School, #SPU

www.DNAbySPU.com

ใช้ #DigitalMarketing เพื่อให้เกิดภาพจำ และเป็น DNA ของตัวเอง

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น