2015/01/img_0128.jpg

แถลงข่าว “สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย 2558” กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

​นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) และ นายธีรศานต์ สหัสสพาศน์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเที่ยวไทย 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนินนอก ว่าในปีนี้มีแนวโน้มที่สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 หลายประเทศที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจะให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตน ซึ่งจะทำให้ระดับแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในเวทีโลกทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่จากแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง การเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศใหม่ของสายการบินต่างๆ และจากการวิเคราะห์ขององค์การท่องเที่ยวโลกที่คาดว่าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะขยายตัวต่อเนื่อง จึงคาดว่าในปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 28.5 –29 ล้านคน
สถานการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม2558)
1) จำนวนนักท่องเที่ยววันที่ 1-18 มกราคม 2558 มีจำนวน 1,480,630คน ขยายตัวร้อยละ 11.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและคาดว่านักท่องเที่ยวจะขยายตัวต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน
2) อัตราการเข้าพักแรมของสถานประกอบการที่พักในกรุงเทพฯ ณ วันที่ 18 มกราคม 2558 เท่ากับ ร้อยละ 72
ผลการจัดกิจกรรมเปิดงาน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” และ งาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย”
จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ได้อนุมัติและเห็นชอบให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย และเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดกิจกรรมขบวนพาเหรดเปิดงาน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 จากแยกปทุมวันผ่านแยกราชประสงค์ มุ่งหน้าสวนลุมพินี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2558 พบว่าได้รับความสนใจจากบุคคลหลายกลุ่ม โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว วัยทำงานจำนวนมากได้มีโอกาสซึมซับเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ของภูมิภาคต่างๆ เกิดการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมปีท่องเที่ยววิถีไทย
จากการประเมินในเบื้องต้นพบว่า มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมงานครั้งนี้กว่า 6 แสนคน สร้างรายได้เกือบ 230 ล้านบาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ผลการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยตลอด 5 วันที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย จำนวนผู้เข้าชมงานนับตั้งแต่วันแรกทวีจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งจากรายงานผลประเมินการจัดงานของ ททท. ได้รายงานว่ามีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน 613,325 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 220 โดยช่วงเวลาที่มีผู้เข้าชมงานมากที่สุดคือ 16.00-19.00 น. มียอดรวมเงินหมุนเวียนภายในงาน 229.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 118.4 ซึ่งผู้เข้าชมงานมีค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด เป็นจำนวนเงิน 121 ล้านบาท รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาร่วมงาน 58 ล้านบาท และการซื้อ
สินค้าหัตถกรรม 49 ล้านบาท” (ปีนี้ไม่มีการจำหน่ายแพคเกจท่องเที่ยวภายในงานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)

สำหรับโซนกิจกรรมยอดนิยมที่ผู้เข้าชมงานชื่นชอบและให้ความสนใจมากที่สุด ได้แก่โซนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย 5 ภาค โดยได้รับความพึงพอใจถึงร้อยละ 99.4 ส่วนความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 94.9
ผลตอบรับจากกระแสการจัดกิจกรรม #ThailandOnly
​​จากการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้แคมเปญ #ThailandOnlyเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 โดยการเชิญชวนให้ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันแชร์ภาพประสบการณ์ความประทับใจกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เกิดขึ้น ด้วย Tag #ThailandOnly ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557-10 มกราคม 2558 และมีการดึงภาพจาก tag ดังกล่าวมาโชว์บนจอรถไฟฟ้า #BTS และ จอ LED บนถนนต่างๆ ในกทม. โดยให้เครดิตผู้ถ่ายภาพผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งภาพที่แสดงผ่านหน้าจอและผู้ที่ร่วมแชร์ภาพผ่านโซเชียลมีเดียมีโอกาสลุ้นรับรางวัลแพคเกจท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาดกว่า 100 รางวัล
​​จากการประเมินพบว่ามีการรับรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ผ่านช่องทางออฟไลน์ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557-4 มกราคม 2558 โดยรวมประมาณ 12.7 ล้านคน และมีการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์อีกกว่า 28 ล้านคน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะมีการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 20 มกราคม 2558
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทยปี 2558และการดำเนินงานเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ปี 2558เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย “2015 Discover Thainess” ตามที่ได้มีการเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยแผนการรณรงค์ปีการท่องเที่ยววิถีไทย, 12 เมืองต้องห้ามพลาด, เมืองไทยในฝัน เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยว และสร้างสำนึกให้คนไทยรักท้องถิ่น ภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตน โดยยึดหลักให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) สร้างประเทศไทยเป็น Wealth Destination สำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบอื่นๆ ดังนี้
1. ASEAN : CLMV (กัมพูชา/ลาว/เมียนมาร์/เวียดนาม) สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวสุดสัปดาห์ Weekend Destination เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนมาใช้บริการ ด้านแฟชั่นชั้นนำตามห้างสรรพสินค้าใหญ่, ด้านการแพทย์, ด้านการศึกษากิจกรรมค่ายเยาวชน และด้านความงาม เป็นต้น โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวใหม่ส่งเสริมนโยบาย “2 Kingdom 1 Destination” ให้มีการท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยภาพยนตร์ หรือบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น การสร้างทัวร์ตามรอย โฮจิมินท์ (Ho Chi Minh) และทำความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนให้จับมือทำทัวร์ต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า 2 Kingdom 1 Destination
2. รัสเซีย : MOU Signing เร่งรัดการจัดทำ MOU Signing กับประเทศรัสเซีย
3. ยุโรป และประเทศใหม่ : สเปน, โปรตุเกส และตุรกี สนับสนุนการจัดทำกิจกรรมการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ
4. ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expat) : ชาวญี่ปุ่น, อเมริกัน, ยุโรป และ อาเซียน ส่งเสริมการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวสำหรับเด็ก,การท่องเที่ยวผสานกับกิจกรรมพื่อสังคม(CSRTourism)
5. ไทยเที่ยวไทย : ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ, โปรโมทวันหยุดยาว
6. การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว : โปรโมทการแข่งขัน การประชุม การฝึกซ้อม กีฬาดังๆ ตามเมืองท่องเที่ยวของประเทศไทย, การปั่นจักรยานเพื่อมิตรภาพ “Bike for All” เส้นทางเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ทัวร์เดอโขง, แม่สอด, เมียวดี, สระแก้ว
7. การท่องเที่ยวทางเรือ Cruise and Boat Tourism : ล่องเรือทัวร์แม่น้ำเจ้าพระยา, งานเฟอร์รี่ที่ หัวหิน, ล่องเรือภูเก็ต
8. การท่องเที่ยวแบบเฉพาะทาง ( Niche Tourism) : ทัวร์พิพิธภัณฑ์ตอนกลางคืน, ทัวร์ค่ายทหาร, ทัวร์หัตถกรรม, ทัวร์ชิมอาหารพื้นบ้านไทย, ทัวร์ตามรอยวีรบุรุษ, ทัวร์สีเขียว รักษาธรรมชาติ, ทัวร์กีฬา, ทัวร์สถาปัตยกรรม
9. แผนยุทธศาสตร์อื่นๆ : การอำนวยความสะดวกเรื่อง Multiple Visa, ความมั่นคงและปลอดภัย , อาหารสะอาด, Zoning & Control, Contents & Facilities Improvement
นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังมีแผนในการทำงานแบบบูรณาการกับกระทรวงอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่นโรดโชว์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมที่ประเทศอังกฤษ โรดโชว์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ที่มุมไบ ประเทศอินเดีย และในสัปดาห์หน้านี้จะมีการจัดโรดโชว์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ เมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 24-26และที่สเปนระหว่างวันที่ 28-31มกราคม ตามลำดับ สุดท้ายนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ และสื่อมวลชนทุกแขนงช่วยกันเผยแพร่สัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” รูปเรือสุพรรณหงส์ ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หรือในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้ทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
​​
19 มกราคม 2558
กลุ่มประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น