หนังสือ #DNAjournal3 #TheGlitch “ที่ภาพเบลอ หรือเธอไม่ชัดเจน” โดย หลักสูตร  #DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนังสือ Digital Marketing  #DNAjournal3 #TheGlitch “ที่ภาพเบลอ หรือเธอไม่ชัดเจน” โดย หลักสูตร  #DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนังสือ Digital Marketing #DNAjournal3 #TheGlitch “ที่ภาพเบลอ หรือเธอไม่ชัดเจน” โดย หลักสูตร #DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หนังสือ Digital Marketing #DNAjournal3 #TheGlitch “ที่ภาพเบลอ หรือเธอไม่ชัดเจน” โดย หลักสูตร #DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หนังสือ #DNAjournal3 #TheGlitch

“ที่ภาพเบลอ หรือเธอไม่ชัดเจน”

โดย หลักสูตร #DNAbySPU

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รายละเอียดหนังสือ

20 บทความวิชาการด้าน Digital Marketing ที่อ่านง่าย ใช้งานได้จริง

จัดทำเพื่ออธิบายต่อยอดข้อมูลการบรรยายของวิทยากร

ในหลักสูตร #DNA3bySPU

โดยดึงประเด็นเนื้อหาที่น่าสนใจของวิทยากร ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเท่านั้น

มิใช่เนื้อหาทั้งหมดที่วิทยากรบรรยาย

นำมาเขียนในเชิงวิชาการ อธิบายต่อยอดเนื้อหานั้นๆ เชื่อมโยงกับแนวคิดทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีทางด้านการตลาด เทคโนโลยี ดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม อนาคตศาสตร์ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ

โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร #DNAbySPU

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในประเด็นที่น่าสนใจของวิทยากรได้ชัดเจน ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้งานได้จริงสอดคล้องกับตนเอง รวมถึงเป็นการบริการทางวิชาการของทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้กับผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ศึกษาได้ด้วยตนเอง

www.DNAbySPU.com

#itsyouYOU

#เรียนจริงๆไม่มีปาร์ตี้

ใช้ #DigitalMarketing เพื่อให้เกิดภาพจำ และเป็น DNA ของตัวเอง

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น