สรุปประเด็น สัมมนา
สรุปประเด็น สัมมนา “นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 27 สิงหาคม 2558 โรงแรมดุสิตธานี สรุปโดย @iczz
 
สรุปประเด็น สัมมนา “นโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทย” โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 27 สิงหาคม 2558 โรงแรมดุสิตธานี 

สรุปโดย @iczz 
-ความสามารถของประเทศที่ถดถอยลงเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่อนแอ 

-Moment of Trust 

-เป็นช่วงเวลาที่เราต้องเข้าไปแก้ในสิ่งที่ต้องแก้ และต้องรีบสร้างในสิ่งที่ต้องเร่งสร้าง 

-อย่ากังวลจนเกินเหตุ และอย่าตั้งในความประมาท 

-รับนโยบายมาจาก นรม.

1.กลไกที่เงินต้องถึงมือชาวบ้านได้เร็วที่สุด 

2.สร้างท้องถิ่นให้เข็มแข็งด้วยตัวเอง 

3.การวางรากฐานให้กับประเทศในอนาคต

4.ช่วยเหลือ SMEs ที่มีรายได้น้อย 

5.ขจัดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการทำงานของภาคเอกชน 

-โลกกำลังเปลี่ยนไป 

-ประเทศที่ประสบความสำเร็จ คือ ประเทศที่สร้างความเติบโตพอดีๆ กับการพัฒนาประเทศ 

-ในประเทศไทยมีจังหวัดไหน ที่แข็งแรงเท่ากทม.บ้าง? 

-การเติบโตที่แท้จริงของไทยต้องสมดุล ไม่ใช่เน้นโตจากภายนอก เราต้องโตจากภายในประเทศ 

-Shift ความสนใจมาสู่การพัฒนาการเติบโตในประเทศ 

-ผลักดันสินค้าท้องถิ่น สร้าง Brand จังหวัด Focus ท้องถิ่น ผลักดันให้เป็น Local Economic 

-สร้างคลัสเตอร์ :: แปรรูปเกษตร , ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ , ปิโตรเคมีที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม , IT Digital , อุตสาหกรรมการถ่ายทำภาพยนตร์ 

-สร้างเขตเศรษฐกิจเฉพาะสินค้า 

-เขตเศรษฐกิจอาหารฮาลาล

-เมืองไทย ไม่ใช่ใครมาแทนที่ง่ายๆ 

-พัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่ 

-ประเทศที่เจริญได้ ต้องเป็นเสมือนป่าที่สมบูรณ์ 

-พัฒนา Start UP ใหม่ที่มีในตอนนี้ และพัฒนาให้โตจากฐานเดิม พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัย 

-กฏระเบียบที่ไม่เอื้อ ต้องปรับ 

-สร้าง Website ภาครัฐให้เป็น Port E-commerce 

-สร้างกลไก เอกชน-รัฐ-ธนาคาร ร่วมกัน 

-เน้นการลงทุนขนาดใหญ่ สร้างโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรับการแข่งขัน โครงการขนาดใหญ่ร่วมมือกับภาคเอกชน 

-ตัววัดไม่ใช่แค่ Financial Return แต่ต้องใช้ Economic Return 

-ลงทุนเพื่ออนาคตที่ยังมองไม่เห็น 

-ต่อจากนี้มาตรการการคลัง ไม่ใช่กระตุ้น แต่เป็นการสร้างอนาคต 

-เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ทำให้ตลาดทุนเชื่อมโลกได้ 

-รัฐวิสาหกิจ Reform อย่างจริงจัง 

-ช่วยผู้มีรายได้น้อยให้ประคองตัวเองพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ เพื่อรับมาตรการถัดไป 

-GDP เป็นปลายเหตุ ไม่ใช่ต้นเหตุ 

-แนวคิด ประชารัฐ ของ นพ.ประเวศ วะสี = ประชาชน+รัฐ 

-ถ้าทำได้ดี ประเทศดีแน่นอน 

-ถ้าเราดิวกับประเทศที่มีอำนาจสูง เราต้องเตรียมตัวเราให้ดีจนเค้าไม่มีข้อโต้แย้ง

-บ้านเรา ประเทศของเรา รวมพลัง ก้าวข้ามอุปสรรค สร้างชาติให้เข็มแข็ง
#mottoTH

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น