สรุปประเด็นสำคัญงาน "ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ปี 2560" การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สรุปประเด็นสำคัญงาน
สรุปประเด็นสำคัญงาน “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ปี 2560” Marketing Plan For 2017 #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สรุปประเด็นสำคัญงาน “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ปี 2560”

Marketing Plan For 2017

#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สรุปโดย ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ คณะทำงาน รมว.กก. 

สรุปประเด็นสำคัญงาน
สรุปประเด็นสำคัญงาน “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ปี 2560” Marketing Plan For 2017 #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Part 1 :: โดย ท่านกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
1.การท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงตัวเอง แต่เป็นเรื่องคนมาเจอกันและเข้าใจกัน 

2.การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

3.Core สำคัญเปลี่ยน 

4.แต่การดูแลไม่ให้เปลี่ยนสำคัญกว่า 

5.ดูแลคนในท้องถิ่น คนที่มาเที่ยว ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความประทับใจ ไปแล้วอยากกลับมาอีก 

6.การท่องเที่ยว คือ การดูแลซึ่งกันและกัน 

7.มิติ 1 คน นักท่องเที่ยว

8.มิติ 2 คนทำงานร่วมกันของคนทุกคน การบูรณาการกันเป็นสิ่งสำคัญมากๆ 

9.เป้าหมายต้องแม่น เราไม่ได้มีคนเยอะ เราไม่ได้มีเงินเยอะ เราต้องไปในเส้นทางเดียวกัน 

10.เราตั้งใจไปในเส้นไหน เราทุกคนต้องไปในทิศทางเดียวกัน 

11.มิติ 3 เชื่อเรื่องการลงมือทำ ไม่เชื่อเรื่องคนเก่ง ผิดเป็นครู ไม่เชื่อคนเก่งที่พูดแต่ไม่ทำ 

ท่านคือคนที่จะทำ ทำในทิศทางเดียวกัน 

เราต้องไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่วิถีฉัน 

12.เชื่อเรื่องคนทำงาน ไม่ใช่คนเก่ง 

13.ให้ความพิเศษ ทำด้วยใจรัก ลงมือทำ 

—-

สรุปประเด็นสำคัญงาน
สรุปประเด็นสำคัญงาน “ทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว ปี 2560” Marketing Plan For 2017 #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Part 2 

“Local experience” โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1.สินค้าเราคือวิถีไทย ลงลึกมากขึ้น ใส่รายละเอียดมากขึ้น 

2.วิถีไทย :: local experience

Value for money to value for Experience

3.เสริมสร้างความเข็มแข็งจากภายใน

4.การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 

5.Sense of belonging 

6.มีความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ นำสู่เป็นเจ้าบ้านที่ดี 

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ เชื่อมโยงสู่ thailand 4.0 connect to the world 

7.การมุ่งสู่ความเข็มแข็งจากเศรษฐกิจภายใน 

8.สร้างมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยวมากขึ้น ทำยังไงให้เที่ยวลึกขึ้น 

9.ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ในสไตล์ลึกซึ้ง  

10.การท้าข้ามภาค 

11.อวดกันให้เกิดการท่องเที่ยว #ท้าเที่ยวไทย

12.แก้ปัญหาความไม่สมดุลของเวลา :: วันธรรมดาน่าเที่ยว

13.ทำยังไงให้คนไปเที่ยวมากขึ้น ไปเที่ยวแล้วได้งานมากขึ้น :: co working space เปลี่ยนที่ทำงาน โดย co working space 

14.ผู้หญิงชอบเที่ยว 

15.ผู้สูงวัย ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา 

16.เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยว ท่องเที่ยวความหลัง เก๋าเล่าว่า เก๋าชวนตี โชว์จองสะสม event แผ่นเสียง วันธรรมดาน่าเที่ยว

17.แก้การกระจุกตัว ให้เกิดการกระจายตัวมากขึ้น 18.ผลักดันขอนแก่นให้เกิดการท่องเที่ยว :: ขอนแก่นโมเดล 

19.67% ตลาดต่างประเทศ 

20.ส่งเสริมให้คนไทยรู้จักคุณค่า ให้เข้าใจคุณค่า ให้ต่างชาติมีคุณค่ามากขึ้น 

21.สร้างไทยเป็นจุดหมายยอดนิยม ไม่ได้มองรายได้ แต่ต้องยั่งยืนด้วย 

22.เรามองในเชิงคุณภาพมากว่า ปริมาณ 

23.กระจายตัว กระจายคุณค่าไปยังท้องถิ่น

24.การสื่อสารทางการตลาด ใช้ content marketing แต่เป็น Unique local experience 

Discover story :: amazing thailand 

25.Idea search :: thailand 

26.ลงรายละเอียดในการทำการตลาด 

Focus marketing เจาะกลุ่มตลาด เชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เจาะตลาดเมืองรองในตลาดหลัก 

ขยายฐานตลาดเดิมที่มีศักยภาพ 

27.สินค้า สำคัญ luxury ,creative tourism,Wedding honeymoon ,sport tourism ,health and wellness , green tourism 

28.พูดถึงความพร้อมของประเทศไทยในการรักษาตลาดเดิม ขายสินค้าใหม่ 

29.Family fun festival

30.เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เราไม่มองเป็นคู่แข่ง เชื่อมโยงทั้งทางบกและทางอากาศ Asean connectivity :: CLMVT

31.การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงาน รัฐต่อเอกชน รัฐต่อรัฐ เอกชนต่อเอกชน 

Local and stockholder empowerment value chain 

32.การกระจายการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง 

33.ไม่ได้ดีใจที่จำนวนนักท่องเที่ยว ลดความเหลื่อมล้ำ คนที่ได้กับไม่ได้ 

34.Chiang rai model พัฒนาเป็นเมืองต้นแบบ :: เชียงแสน 

35.พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการสร้างอัตลักษณ์วิถีไทย 

36.Tat intelligence center ททท.ใช้ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเชื่อมโยงการทำงาน เหมือนเข็มที่นำทาง เป็นเวที ในการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาต่อไป 

37.ทำยังไงให้คนกลับมาเที่ยวซ้ำอีก 

38.ช่วยกันทำให้โลกรู้ว่า เรา care 

39.นำ้จิตน้ำใจ 

40.โอบอ้อมอารี 

41.การเป็นเจ้าบ้านที่ดี คือ การให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีก การหวงแหนเพื่อไม่ให้ท้องถิ่นเสียอัตลักษณ์ 

42.Amazing story ที่เกิดขึ้นจากหัวใจ คนรู้จัก สัมผัสได้ จิตวิญญาณการเป็นเจ้าบ้านที่ดีถูกส่งต่อไป 

43.Local experience ทำให้เกิดเครือข่ายกันทั่วโลก มีใจถึงใจ จาก 1 ต่อ 1 จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ 

44.Local experience — amazing story 

45.มุมมองทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินเส้นทางเดียวกัน เที่ยวแบบเดียวกัน Amazing story ของทุกท่าน เป็นอย่างไร 

46.สร้างจากตัวเอง และถ่ายทอดให้คนเข้ามาไทยจากหัวใจ เพื่อ discover amazing thailand
งานนี้พิเศษมากๆ และประทับใจตรงที่ จัดงานทั้งหมดโดย เจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

100% Managed by TAT

ททท. เท่ห์มาก ประทับใจ

@via iczzz.com

2 Comments

  • ท่องเที่ยว วืถึไทย
    ทำอย่างจริงใจ ใส่ใจ ใจทำ
    แบ่งปัน ทั่วถิ่น

  • Everry body can use them …
    very good

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น