รายการ #PerspectiveTV คุณพันธ์รบ กำลา #ชายสี่หมี่เกี่ยว via @iczz

0
44

 

รายการ #PerspectiveTV คุณพันธ์รบ กำลา #ชายสี่หมี่เกี่ยว via @iczz
รายการ #PerspectiveTV คุณพันธ์รบ กำลา #ชายสี่หมี่เกี่ยว via @iczz

รายการ #PerspectiveTV คุณพันธ์รบ กำลา #ชายสี่หมี่เกี่ยว via @iczz

“บางเรื่องอธิบายด้วยคำพูดไม่ได้ ให้เวลาเป็นสิ่งพิสูจน์เอง”

“การทำให้คนอื่นรัก คือ การทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ”

คุณพันธ์รบ กำลา #ชายสี่หมี่เกี่ยว

#mottoTH @peramranand @perspective.tv #perspectivetv

 

รายการ #PerspectiveTV คุณพันธ์รบ กำลา #ชายสี่หมี่เกี่ยว via @iczz
รายการ #PerspectiveTV คุณพันธ์รบ กำลา #ชายสี่หมี่เกี่ยว via @iczz

 

รายการ #PerspectiveTV คุณพันธ์รบ กำลา #ชายสี่หมี่เกี่ยว via @iczz
รายการ #PerspectiveTV คุณพันธ์รบ กำลา #ชายสี่หมี่เกี่ยว via @iczz

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here