พี่ตูน @artiwara #bodyslam #selfdevelopment #fivefest
พี่ตูน @artiwara #bodyslam #selfdevelopment #fivefest

w/my bro @artiwara ???? u r my inspiration as always. #OSK #SUANKULARB

พี่ตูน @artiwara #bodyslam #selfdevelopment #fivefest

-ธรรมชาติทำให้เรากลับมาคิดทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

-เมื่อมีความรับผิดชอบ เลยต้องมีคำว่า “ต้อง”

-คนเราเหมือนเลข 1 อยากจะทำเลข 0 ต่อท้ายไปกี่ตัวก็ได้ แต่สิ่งสำคัญคือเลข 1 ต้องแข็งแรง ถ้าเลข 1 ไม่แข็งแรงหรือไม่มีอยู่ เลข 0 ที่มาต่อท้ายกี่ตัวก็จะปราศจากความหมาย

(ดูแลเลข 1 ของเราให้ดี)

-สิ่งสำคัญที่จะเปิดประตูบานแรงของเราคือภาษา

#mottoTH

Photo :: @golfsirapop #golfsirapopphoto

พี่ตูน @artiwara #bodyslam #selfdevelopment #fivefest
พี่ตูน @artiwara #bodyslam #selfdevelopment #fivefest

 

พี่ตูน @artiwara #bodyslam #selfdevelopment #fivefest
พี่ตูน @artiwara #bodyslam #selfdevelopment #fivefest

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น