#TEDxThammasatU Tirasan @iczz Sahatsapas

Sunday, 24 Apr 2016

Tirasan Sahatsapas , @iczz ,#TEDxThammasatU , ธีรศานต์ สหัสสพาศน์, ไอซ์ , TEDx ธรรมศาสตร์

Tirasan Sahatsapas , @iczz ,#TEDxThammasatU , ธีรศานต์ สหัสสพาศน์, ไอซ์ , TEDx ธรรมศาสตร์

Tirasan Sahatsapas , @iczz ,#TEDxThammasatU , ธีรศานต์ สหัสสพาศน์, ไอซ์ , TEDx ธรรมศาสตร์

Tirasan Sahatsapas , @iczz ,#TEDxThammasatU , ธีรศานต์ สหัสสพาศน์, ไอซ์ , TEDx ธรรมศาสตร์

Tirasan Sahatsapas , @iczz ,#TEDxThammasatU , ธีรศานต์ สหัสสพาศน์, ไอซ์ , TEDx ธรรมศาสตร์

Tirasan Sahatsapas , @iczz ,#TEDxThammasatU , ธีรศานต์ สหัสสพาศน์, ไอซ์ , TEDx ธรรมศาสตร์


ในชีวิตจริง “แรงบันดาลใจ” มันไม่มีจริง แต่สิ่งที่คุณต้องทำคือใช้ “ใจบันดาลแรง” 
https://goo.gl/g497IV
คุณธีรศานต์ สหัสสพาศน์(ไอซ์) Speaker คนแรก ที่มาพร้อมกับ Talk ที่มีชื่อว่า “เจ้าบ้านที่ดี ต้องต้อนรับขับสู้” #TEDxthammasatU
สามารถรับชม #TEDxThammasatU ออนไลน์ได้แล้วตอนนี้!

ผ่านทาง http://tedxthammasatu.com/live/ และ Application: AIS Play 
มา AmpliFIRE your ideas ไปด้วยกัน !

Recent
Categories
เลื่อนไปบนสุด