#mottoTH คำคม แรงบันดาลใจ

#mottoTH คำคม แรงบันดาลใจ @iczz  (9)

ใช้พลัง แต่ไม่ใช่กำลัง คือกำลังภายใน -ป๋าสอน #mottoTH

กลับบ้านมานั่งกินข้าวกับป๋าแม่ ได้ยินคำนี้จากป๋า คุ้มค่ายิ่งนัก