#mottoTH คำคม แรงบันดาลใจ

#mottoTH คำคม แรงบันดาลใจ @iczz  (32)

จับผิดตัวเองเมื่อปิดบังความจริง

และหยุดโกหกตัวเอง

จงทำให้ตัวเองชัดเจนอยู่เสมอ #mottoTH