10 สิ่งที่ได้รู้จากหนังเรื่อง #PointBreak “ยังไม่ดูห้ามอ่าน” #mottoTH

Friday, 11 Dec 2015

 

10 สิ่งที่ได้รู้จากหนังเรื่อง #PointBreak

10 สิ่งที่ได้รู้จากหนังเรื่อง #PointBreak “ยังไม่ดูห้ามอ่าน” #mottoTH

10 สิ่งที่ได้รู้จากหนังเรื่อง #PointBreak
“ยังไม่ดูห้ามอ่าน” #mottoTH
“ธรรมชาติมีวิธี ทำให้เรารู้สึกต้อยต่ำ” mottoTH

1.ธรรมชาติมีวิธี ทำให้เรารู้สึกต้อยต่ำ
2.สนุกกับปัจจุบัน
3.เส้นทางชีวิต หาเจอไหม?

เราต้องหยุดหาก่อนถึงจะเจอมัน
4.อยู่เหนือมันภายใต้เงื่อนไขของเรา
5.ถ้าปล่อยให้ใครตัดสินชีวิตเรา นั้นคือสิ่งที่รับไม่ได้
6.เราทุกคนต้องตายขึ้นอยู่ว่าตายยังไง
7.ทางอีกไกลแค่ไหน? ขึ้นอยู่ว่าคุณเดินเร็วแค่ไหน
8.ปล่อยวางตัวตน และอย่าหันหลังกลับ
9.Action :: การกระทำ
10.เปลี่ยนโลกด้วยความคิด ความคิดที่ทรงพลัง

Recent
Categories
เลื่อนไปบนสุด