ประชุมร่วมกับ #Baidu Search Engine อันดับ 1 ของจีน 

วันอาทิตย์, 13 มี.ค. 2016

  
ประชุมร่วมกับ #Baidu Search Engine อันดับ 1 ของจีน 
1. เตรียมจัดทำ #ContentMarketing กับคนจีนเพื่อสร้างความเข้าใจในการเที่ยวเมืองไทยอย่างถูกต้อง ให้คนจีนมาท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
2. จัดทำ #DigitalMarketing การท่องเที่ยวไทย ในรูปแบบภาษาจีน เพื่อสร้างการเข้าถึงธุรกิจไทยให้มากขึ้นและยกระดับรายได้ต่อหัวนักท่องเที่ยวจีนให้สูงขึ้น 
3. เชื่อมโยงธุรกิจ #SMEs ไทย ให้เข้าถึง #Ctrip (#Agoda ของจีน) และ #Quner (#Tripadviser ของจีน) สื่อสังคมออนไลน์จีน เพื่อเพิ่มรายได้นักท่องเที่ยว FIT จากจีน 
4. เตรียมจัดทำ Location ใน #BaiduMap เพื่อกระจายการท่องเที่ยวของคนจีนให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น
#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Recent
Categories
เลื่อนไปบนสุด